Wanneer ontvang ik een bloedgroepkaartje?

Na een bloedafname ontvangt u niet automatisch een bloedgroepkaartje. Om een bloedgroep te bepalen moeten er twee verschillende bloedafnames worden bepaald vooraleer het bloedgroepkaartje thuis wordt opgestuurd.