Mag ik bezoek ontvangen?

Bezoek ontvangen is vermoeiend zowel voor u als uw baby. Hou het daarom rustig. Organiseer geen grote bijeenkomsten die gepaard gaan met veel stress. Voor uzelf, maar zeker voor uw baby kan de druk te groot worden. Hou volgende regels in acht:

  • Laat uw baby zoveel mogelijk rusten tijdens het bezoek en stoor hem niet.
  • Er mag niet gerookt worden in de kamer waar uw baby slaapt of ligt, allerbest wordt er binnen helemaal niet gerookt.
  • Uw baby slaapt best thuis in zijn vertrouwde omgeving.
  • Weiger bezoek van besmettelijk zieke personen.