Mag mijn baby reizen naar gebieden op grote hoogte?

Op grote hoogte worden we blootgesteld aan koude, lagere luchtvochtigheid, verhoogde UV-straling en verlaagde luchtdruk. Het grootste gevaar voor de gezondheid is de verlaagde zuurstofspanning. Het risico op zuurstofgebrek hangt af van de hoogte, de snelheid van stijgen en de duur van het verblijf op hoogte. Personen (ook kinderen) met onvoldoende behandeld ernstig longlijden (bv. prematuren), sikkelcelanemie, bepaalde hartaandoeningen, infecties, spierziekten of bepaalde afwijkingen van het zenuwstelsel lopen meer risico op zuurstoftekort.

Langzaam stijgen, acclimatiseren (rust bij aankomst), waken over voldoende vochtinname en alertheid voor symptomen die kunnen wijzen op hoogteziekte zijn belangrijk. Bij kinderen die zich nog niet kunnen uitdrukken kunnen ziektetekenen zeer aspecifiek zijn: prikkelbaarheid, ontroostbaar huilen, extreme aanhankelijkheid, verminderde eetlust, slaperigheid en braken.

Ieder kind dat onwel wordt op een hoogte boven 2500 meter dient onmiddellijk naar lager gelegen gebied te worden gebracht. Er wordt aangeraden om tot de leeftijd van twee jaar niet te overnachten op hoogte boven 2000 meter en tussen 2 en 10 jaar niet boven 3000 meter.