Wanneer moet ik onmiddellijk met mijn kind naar de kinderarts?

  • Koorts bij kind dat jonger dan 3 maanden is
  • Abnormaal bewustzijn: sufheid (enkel alert na lichamelijke prikkeling)
  • Abnormaal gedrag: ontroostbaar wenen, kreunen, plots iets niet meer kunnen wat voordien wel kon, koortsrillingen
  • Abnormale bewegingen: bizarre stand van bepaald lichaamsdeel, stuipen
  • Abnormale ademhaling: neusvleugelen, intrekkingen
  • Tekenen van uitdroging
  • Koorts langer dan vier dagen
  • Afwijking aan een of meerdere gewrichten: zwelling van gewricht of verminderd gebruik
  • Abnormale kleur: gemarmerd, grauw, wit, of een donkerrode/paarse/blauwige huiduitslag die niet verbleekt bij lokale druk
  • Een opgezette fontanel

Kinderen bij wie een bepaalde hartafwijking of immuunstoornis werden vastgesteld, zullen specifieke adviezen krijgen om in geval van koorts na te leven.