Wat is de hielprik en wanneer wordt deze uitgevoerd bij mijn kind?

Met deze test (vroeger ‘de hielprik’ genoemd) worden er verschillende aangeboren ziekten opgespoord zoals bv. mucoviscidose. Het gaat om ziekten die al voor de geboorte aanwezig zijn, maar pas later tot uiting komen. De ziekten zijn zeldzaam, maar vaak heel ernstig. Bij een vroege opsporing en een tijdige behandeling kunnen ernstige handicaps en chronische ziekte voorkomen worden.

Vanaf 72 uur en ten laatste 96 uur na de geboorte wordt een aantal druppels bloed opgevangen op een speciaal kaartje en opgestuurd naar een laboratorium dat aangewezen is door de Vlaamse overheid. Deze test kan dus plaatsvinden in het ziekenhuis, of thuis als u al naar huis bent. Een vroedvrouw aan huis neemt dan de test af.

Als u binnen drie weken niets hoort, is het resultaat gunstig. Bij een afwijkend resultaat wordt uw arts verwittigd en is een tweede test nodig. Die vindt meestal uiterlijk twee weken na de eerste bloedafname plaats. Op basis van het tweede resultaat beslist de arts welke behandeling nodig is. Voor meer info verwijzen we je graag door naar www.aangeborenaandoeningen.be.