Wat moet ik doen wanneer mijn kind ziek is en/of koorts maakt?

  • Plotse ziekte
    • Elk van de kinderartsen voorziet naast de op voorhand ingeplande afspraken (zie boven) ook dagelijks plaatsen in zijn/haar agenda om zieke kinderen te zien. Dit kan op eigen initiatief gebeuren of op verwijzing door de huisarts. Bij dringende gevallen zal uw huisarts ons zelfs telefonisch contacteren.
    • Indien uw kind heel plots zeer ernstig ziek lijkt, gaat u uiteraard naar de dienst spoedgevallen.
    • Bel in extreme gevallen het nummer 112.
  • Koorts

Een reden waarom ouders graag snel een consultatie wensen, is koorts bij hun kind. Het is belangrijk te beseffen dat dringendheid in dergelijk geval maar in een minderheid van de gevallen nodig is en dat alle kinderartsen goed opgeleid zijn om de gepaste maatregelen te nemen. Zoals reeds vermeld is er regelmatig overleg tussen de kinderartsen.