Veel gestelde vragen

Hoelang blijft de radioactiviteit in mijn lichaam?

In de meeste gevallen neemt de radioactiviteit snel af, met een halfwaardetijd van 2 tot 6 uur. In zeldzame gevallen…

Lees verder

Moet ik na het onderzoek bijzondere voorzorgen nemen? Kan ik normale activiteiten uitvoeren, gaan werken?

Het wordt aangeraden veel water te drinken, want de meeste radiofarmaca worden doorgaans langs de urinewegen verwijderd. Behalve in specifieke…

Lees verder

Ik geef borstvoeding: zijn er voorzorgen die ik moet treffen na het onderzoek?

In de meeste gevallen mag de borstvoeding voortgezet worden, als de volgende regel wordt nageleefd: borstvoeden net voor de inspuiting…

Lees verder

Ik ben (mogelijk) zwanger: mag het onderzoek plaatsvinden?

Een isotopenonderzoek mag tijdens de zwangerschap plaatsvinden als het voordeel opweegt tegenover het risico voor de foetus. De verhouding voordeel-nadeel…

Lees verder

Moet ik vrezen voor bijwerkingen, een allergie?

Dit komt zeer zelden voor. Er is geen allergie voor jodium bekend in de nucleaire geneeskunde, omdat de hoeveelheid heel …

Lees verder