Moet ik na het onderzoek bijzondere voorzorgen nemen? Kan ik normale activiteiten uitvoeren, gaan werken?

Het wordt aangeraden veel water te drinken, want de meeste radiofarmaca worden doorgaans langs de urinewegen verwijderd. Behalve in specifieke (medische) gevallen zijn er geen bijzondere voorzorgen te nemen. De normale activiteiten, met inbegrip van de beroepsactiviteiten kunnen meteen hervat worden, behalve die waaronder de zorg voor kleine kinderen of zwangere vrouwen valt (termijn van 12 uur).