Is de gebruikte radioactieve stof gevaarlijk?

Neen. De radioactiviteit ligt in de orde van grootte van de klassieke radiologische onderzoeken, met dit verschil dat door middel van één enkel onderzoek vaak het ganse lichaam zonder bijkomende stralingsbelasting in 30 tot 40 minuten kan onderzocht worden.