Ik geef borstvoeding: zijn er voorzorgen die ik moet treffen na het onderzoek?

In de meeste gevallen mag de borstvoeding voortgezet worden, als de volgende regel wordt nageleefd: borstvoeden net voor de inspuiting en vervolgens 6 uur nadien. Deze periode kan echter variëren afhankelijk van het ingespoten product. Informeer ernaar bij de nucleair geneeskundige.