De quervaintendinitis

Wat is de quervaintendinitis

Het betreft hier een peesontsteking van twee pezen ter hoogte van  de pols. Namelijk de extensor pollicis brevis en de abductor pollicis longus. Deze pezen glijden door een tunneltje in wat men noemt de “De Quervainloge”. Deze tunnel bevindt zich ter hoogte van de onderarm net voor het polsgewricht. Door repetitieve bewegingen of geforceerde bewegingen, kunnen de pezen overmatig schuren tegen deze tunnelwand en hierdoor kan een ontsteking ontstaan. Deze peesontsteking geeft typische pijnklachten aan de duimbasis, maar kan ook soms uitstralende klachten geven in gans de onderarm. In gevorderde stadia kan er zelfs een cyste ontstaan die gevuld is met ontstekingsvocht en soms kan er ook een voos gevoel ontstaan ter hoogte van de duim. Meestal zien we deze klachten bij patiënten die zeer veel repetitieve bewegingen uitvoeren met hun handen (wringen, kneden en draaibewegingen).

Diagnose

De diagnose wordt gesteld enerzijds door het verhaal dat de patiënt vertelt, de lokalisatie van de klachten en bijkomend kan een simpele test worden uitgevoerd, nl. de “Finkelsteinstest”, waarbij men de duim vastneemt in zijn hand en vervolgens de pols door uw arts zijwaarts wordt geplooid. Dit lokt pijn uit in de De Quervainloge indien er een ontsteking aanwezig is.

Hoe kan u dit soort ontsteking vermijden?

Door de oorzakelijke factor (meestal de bewegingen die aanleiding geven) tot deze ontsteking, tot een minimum te herleiden en een eventueel oefenschema te volgen dat wordt opgesteld door uw kinesitherapeut.

Behandeling

Aangezien het hier gaat om een ontsteking, zal de eerste stap in de behandeling vnl. gericht zijn om deze ontsteking te doen verdwijnen. Meestal is dit een combinatie van rust, ijsapplicatie en ontstekingsremmers. Indien de pijnklachten sterk uitgesproken zijn of reeds een geruime tijd aanwezig, kan een lokale infiltratie met cortisonepreparaat overwogen worden. Deze infiltratie gebeurt nooit in de pees zelf, maar langsheen de De Quervainloge. Gipsimmobilisatie is soms aangewezen. Bij sommige patiënten zien we dat er een steeds wederkerende ontsteking is. In dit geval, is een heelkundige behandeling aangewezen. Tijdens deze heelkundige behandeling wordt de De Quervainloge opengemaakt, zodat de pezen niet meer gekneld zitten in hun tunnel en soms is er ook een tussenschot aanwezig in deze tunnel. Dit tussenschot wordt verwijderd tijdens de ingreep. Vervolgens krijgt u gedurende de eerste 24 uur een gipsspalk, meestal kan u daarna starten met voorzichtige mobilisatie-oefeningen van de duim. Indien tijdens de ingreep blijkt dat de pezen onstabiel zijn ter hoogte van de “De Quervainloge” kan een gipsimmobilisatie van 2 weken aangewezen zijn. Hechtingen kunnen verwijderd worden na 14 dagen. De operatiestreek kan 4 à 6 weken gevoelig blijven. Vanaf 6 weken kunnen zwaardere mechanische activiteiten hervat worden.

 

Subspecialismen

Hand

De anatomie van de hand (manus) is complex en bestaat uit verschillende structuren zoals spieren, beenderen, pezen, ligamenten, zenuwen en…

Volledige info