Schouder artroscopie

Uw behandelend orthopedisch chirurg kan een schouder artroscopie aanraden wanneer u een pijnlijke aandoening heeft van de schouder, die niet reageert op conservatieve aanpak (medicatie, kinesitherapie, rust, etc…). Inflammatie kan de oorzaak zijn van een pijnlijke schouder en kan dikwijls behandeld worden door middel van ontstekingswerende middelen, zoals infiltraties of ontstekingsremmers. De inflammatie kan wel zwelling en pijn veroorzaken in de schouder, daarentegen zullen overbelastingsletsels en slijtageletsels op lange termijn minder goed reageren op dergelijke conservatie aanpak. Een schouderartroscopie kan deze pijnlijke symptomen verlichten, die veroorzaakt worden door beschadigde pezen, labrumletsel, kraakbeenaantasting en andere weke weefselaandoeningen rond het gewricht.

Veel voorkomende artroscopische behandeling van de schouder omvatten:

  • Rotatorcuffherstel.
  • Verwijderen van een botspoor.
  • Verwijderen of herstel van beschadigd labrum.
  • Herstel van ligamentair letsel.
  • Verwijderen van ontstekingsweefsel in de slijmbeurs en losliggend kraakbeen.
  • Herstel van beschadigde weefsels ten gevolge van schouderontwrichting.

Minder voorkomende ingrepen  zoals zenuwrelease, osteosynthese van een fractuur en excisie van een cyste kunnen eveneens via artroscopische weg uitgevoerd worden.

Sommige ingrepen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een prothese, zijn uiteraard niet mogelijk langs artroscopische weg en vereisen nog steeds een klassieke open ingreep.

PLANNING VAN DE INGREEP

In sommige gevallen zal uw orthopedisch chirurg u vragen om op raadpleging te gaan bij uw behandelend arts om zeker te zijn dat er geen problemen zijn met bepaalde medicatie die u neemt en die eventueel zou moeten gestopt worden voor de ingreep. Een bloedonderzoek en een elektrocardiogram zijn soms aangewezen, maar meestal niet in het geval van een kijkoperatie. Indien u bepaalde gezondheidsrisico’s hebt, zal eventueel een grondiger nazicht bij een desbetreffende specialist aangewezen zijn. Hier zal uw huisarts u over informeren indien hij dit nodig vindt. Indien u in een goede algemene gezondheid verkeert, zal deze kijkoperatie sowieso via het dagziekenhuis gepland worden, zodat een overnachting in het hospitaal vermeden wordt.

Tijdens uw consultatie met uw orthopedisch chirurg wordt een datum afgesproken waarop de ingreep zal doorgaan. U krijgt alle desbetreffende formulieren om thuis in te vullen. Een deel zal door uzelf moeten ingevuld worden en 1 blad wordt in principe door de huisarts ingevuld. U krijgt eveneens het uur meegedeeld waarop u zich de dag van de ingreep zal moeten aanmelden aan het onthaal. Dit gebeurt steeds nuchter, dit wil zeggen dat er vanaf middernacht niet meer gegeven of gedronken of gerookt wordt. Thuis medicatie die u dagelijks inneemt, mag eventueel ’s morgens nog wel ingenomen worden met een klein slokje water. De dag voor de ingreep wordt de definitieve planning van onze ingrepen opgemaakt door de hoofdverpleger van het operatiekwartier. Indien blijkt dat uw ingreep slechts op een later tijdstip van de dag zal doorgaan, zal u telefonisch gecontacteerd worden om u te verwittigen dat u wat later mag binnekomen in het ziekenhuis.

De dag van de ingreep dient u zich aan te melden aan de opname, waar u na uw inschrijving zal doorverwezen worden naar de dienst chirurgische dagkliniek. Een verpleegster zal u daar opvangen en installeren in uw kamer. Zij zal u daar nog wat bijkomende vragen stellen en een pijl plaatsen op het te opereren lidmaat, in dit geval uw te opereren schouder. Kort voor de ingreep wordt naar het operatiekwartier gebracht. Dit gebeurt terwijl u reeds in uw bed ligt met een operatiekleed aan dat u ter beschikking krijgt van het ziekenhuis. Eens aangekomen in het operatiekwartier, wordt u gevraagd door de verpleegster om over te stappen vanuit uw bed naar de operatietafel. Op deze operatietafel wordt u naar de operatiezaal gereden, waar de ingreep zal doorgaan. Dit gebeurt door de verpleegster of verpleger, die ook zal assisteren tijdens de ingreep. Eens in de operatiezaal zal u de anesthesist zien, die u eventueel nog enkele bijkomende vragen stelt in verband met uw dossier en die de anesthesie met u zal bespreken. In de meeste gevallen voor een schouderartroscopie wordt voor de ingreep reeds een lokale verdoving toegediend van de arm, dit gebeurt soms reeds op de ontwaakzaal wanneer de anesthesist hier de tijd voor heeft, in andere gevallen zal dit in de operatiezaal zelf gebeuren. Deze lokale verdoving heeft als grote voordeel dat de arm en de schouder gedurende een kleine 24 uren zullen slapen, zodat u de eerste nacht bij u thuis vrij comfortabel zal doorbrengen, zonder veel hinder. Bijkomend bij deze lokale verdoving, krijgt u nog een korte algemene verdoving tijdens de duur van de ingreep. Na de operatie wordt u naar de ontwaakzaal gebracht van waar u zo spoedig mogelijk opnieuw naar de dagkliniek kan gebracht worden zodra u wakker genoeg bent. Op de dagkliniek wordt u eerst nog even geobserveerd, een 3-tal uren na het wakker worden, kan u reeds een klein slokje water drinken of en yoghurtje eten? Indien dit goed verdragen wordt, kan u zonder probleem het ziekenhuis verlaten. Bij ontslag naar huis krijgt u alle papieren mee die door uw chirurg werden klaargemaakt, namelijk een eerste controle-afspraak, medicatie tegen pijn en ontsteking, attesten voor werk en/of sport en/of school en eventuele ingevulde verzekeringspapieren.

DE INGREEP ZELF

Tijdens de ingreep wordt u geïnstalleerd in een halfzittende houding, best vergelijkbaar met de houding die men aanneemt in een ligstoel op het strand, vandaar ook de Engelse benaming “beach chair positie”. In sommige gevallen wordt u in een zijwaartse positie gepositioneerd voor bepaalde ingrepen, maar dit is eerder uitzonderlijk en is soms afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de chirurg. 99% van de ingrepen in onze dienst gebeuren in deze halfzittende strandstoelpositie. Eens gepositioneerd, worden de arm en schouder ontsmet en steriel afgedekt door de chirurg en zijn assistent. Tijdens de ingreep wordt er vocht ingepompt in het schoudergewricht om een mooie visualisatie van het gewricht te bekomen. Dit gebeurt met specifieke apparaten die een constante druk aanhouden. Langs de achterzijde van de schouder wordt een klein gaatje gemaakt langs waar de camera wordt ingebracht om een mooi zicht te hebben op het schoudergewricht. Langs de voorzijde en zijwaarts worden bijkomende gaatjes gemaakt voor de instrumenten. Afhankelijk van het type ingreep zullen hier verschillende instrumenten gebruikt worden om bijvoorbeeld een pees te hechten, bot weg te schaven, een bloedvat dit te schroeien of ontstekingsweefsels weg te zuigen. De ganse ingreep wordt door de chirurg gevolgd op een hoog-definitie videoscherm en tijdens de ingreep worden beelden en soms korte videofragmenten opgenomen die u eventueel later op de consultatie samen met de chirurg kan bekijken om te bespreken wat er net gebeurd is. Afhankelijk van de pathologie, zal de chirurg beslissen welke ingreep en behandeling exact nodig zijn om u te helpen.

Subspecialismen

Schouderkliniek

In onze schouderkliniek kan u terecht voor alle aandoeningen van het schoudergewricht, zowel ten gevolge van overbelasting, slijtage , trauma…

Volledige info

Folders

Raadgevingen voor schouderartroscopie

Categorie
Download

Raadgevingen na schouder artroscopie

Categorie
Download