Slijmbeursontsteking van de elleboog

Wat is de olecranonbursa of slijmbeurs?

Het olecranon maakt deel uit van het onderarmbeen: de ulna. Het is het beenderige deel dat we voelen op de achterzijde van onze elleboog, het deel waarop je steunt wanneer je op jouw ellebogen steunt.

Een bursa is een zakvormige structuur, die een kleine hoeveelheid vocht bevat, vergelijkbaar met gewrichtsvocht. We vinden dit type slijmbeurzen op verschillende plaatsten in het lichaam terug (knie, enkel, schouder). Een slijmbeurs maakt glijdende bewegingen mogelijk tussen de huid met onderliggende structuren, daarom vinden we deze slijmbeurzen ook meestal terug thv gewrichten met een grote beweeglijkheid.

Wat is een olecranonbursitis?

“Bursitis” wil zeggen dat er een ontsteking ontstaat in deze slijmbeurs. De slijmbeurs thv de elleboog is de meest frequent aangetaste slijmbeurs wat betreft ontstekingen. Een dergelijke ontsteking veroorzaakt meestal zwelling en pijn.

Wat veroorzaakt een olecranonbursitis?

  • Steeds terugkerende overbelasting of kwetsuren van de elleboog, kunnen dergelijke ontstekingen veroorzaken, bv. mensen die zeer veel op de ellebogen steunen en die hierdoor een verhoogde wrijving veroorzaken tussen de huid met de onderliggende structuren. We spreken soms van de studentenelleboog of loodgieterselleboog en in vroegere tijden van de mijnwerkerselleboog.
  • Een éénmalig trauma van de elleboog, zoals bv. een hevige slag op de elleboog wanneer men erop valt of er ergens mee tegen stoot.
  • Wanneer er een ontsteking aanwezig is in het gewricht, kan deze zich verspreiden naar de nabij gelegen slijmbeurs. Dit is eerder zeldzaam thv de elleboog.
  • Infectie van de slijmbeurs. Dit treedt vnl. op wanneer er een wonde is na een val of wanneer er geprikt werd in een ontstoken slijmbeurs om het vocht eruit te trekken en op die manier een infectie ingebracht wordt.
  • Soms is de oorzaak moeilijk te achterhalen, maar meestal is dit eerder omdat de patiënt zich niet herinnert dat hij de elleboog gekwetst  of overbelast heeft.

Wat zijn de symptomen van een olecranonbursitis?

In normale omstandigheden is het niet mogelijk om een slijmbeurs te voelen of te zien. Wanneer de slijmbeurs ontsteekt, gaat de wand ervan verdikken en gaat er zich een vochtophoping vormen in deze slijmbeurs. Dit veroorzaakt een zwelling thv de elleboog die aanvoelt als een zachte kleine ballon en meestal pijnloos is. De beweeglijkheid van de elleboog wordt hierdoor niet beperkt.

Wanneer de slijmbeurs besmet geraakt, dan spreek men van een septische bursitis en zal er roodheid, warmte en pijn ontstaan thv de elleboog.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose is meestal vrij eenvoudig te stellen tijdens het klinisch onderzoek op de consultatie en het verhaal dat de patiënt vertelt i.v.m. de klachten. Een röntgenfoto en echografie worden dikwijls uitgevoerd om onderliggende oorzaken uit te sluiten, maar verdere onderzoeken zijn niet nodig.

In geval van vermoeden van een septische bursitis, is een bloedafname wel aangeraden om te beslissen of het al dan niet nodig is om antibiotica behandeling op te starten.

Waaruit bestaat de behandeling van een olecranonbursitis?

  • Geen behandeling. Wanneer het gaat om een zeer lichte vorm van bursitis, die opgetreden is na wat overbelasting van de elleboog, kunnen de klachten spontaan verdwijnen over het verloop van enkele dagen.
  • RICE-treatment: Rust – Ijs – Compressie – E
  • Ontsteking werende middelen (Brufen, Voltaren, Apranax, Biofenac, etc…) kunnen voorgeschreven worden om de ontsteking sneller te doen verdwijnen en de zwelling te doen afnemen.
  • Punctie en infiltratie. Het puncteren van het vocht in de slijmbeurs kan de spanning verminderen en op die manier ook de klachten verminderen. Het is wel zeer belangrijk om hierbij op te letten dat er zeker geen infectie veroorzaakt wordt. Deze punctie dient dus in steriele omstandigheden te gebeuren. In eenzelfde tijd kan ook een infiltratie gegeven worden met een cortisonpreparaat om de ontsteking lokaal te gaan behandelen.
  • In geval van steeds wederkerende slijmbeursontstekingen of pijnlijke slijmbeursontstekingen kan het soms aangewezen zijn om deze slijmbeurs te gaan verwijderen via heelkundige behandeling. Dit gebeurt in het dagziekenhuis met vervolgens een gipsimmobilisatie van een 2-tal weken.

 

 

Subspecialismen

Elleboog

De elleboog of het ellebooggewricht vormt de verbinding tussen de onderarm en de bovenarm en bestaat uit drie botten: het bovenarmbot, de ellepijp en…

Volledige info