AnatomopathologieLaboratorium voor weefselstalen en vocht

De dienst anatomopathologie is een medisch-technische dienst die verschillende soorten onderzoeken uitvoert voor zowel huisartsen als specialisten.

Het medisch specialisme pathologie houdt zich bezig met het tijdig en op de juiste manier stellen van de diagnose op histologisch-, cytologisch- en moleculair niveau. Hierbij worden de landelijke richtlijnen gehanteerd ten behoeve van de kwaliteit.

Histologie

In het laboratorium vindt eerst het macroscopisch onderzoek plaats van de aangeleverde kleine en grote operatie fragmenten. Deze kunnen variëren van kleine biopsies van de huid tot grote borst, long, darm operaties of de met spoed geleverde peroperatieve vriescoupe onderzoek.

Na verschillende technische verwerkingsprocedures wordt het weefsel (histologie) microscopisch onderzocht om te kijken of er sprake is van bijvoorbeeld een goedaardige of kwaadaardige tumor. Met behulp van extra onderzoek, zoals specifieke immunohistochemische kleuringen, wordt de kanker verder getypeerd. Voor nadere mutatie analyses en moleculair onderzoek (NGS, HPV) wordt samengewerkt met geaccrediteerde pathologie laboratoria.

Cytologie

Onderzoek op cel niveau vindt plaats op dezelfde wijze. Men denke hierbij aan vochten zoals de cervix (baarmoederhals)uitstrijkjes, urine, cysten en andere vochten verkregen via puncties (FNAC). Hiervoor wordt over het algemeen de dunnelaag techniek gebruikt.

Mede op basis van het pathologische onderzoek, en bij tumoren na de MOC (oncologisch team) vergadering, bepaalt de arts-specialist vervolgens het verdere behandelplan.

Autopsie

Autopsie tegenwoordigt een zeer klein onderdeel van de pathologie en wordt indien nodig verricht om de doodsoorzaak vast te stellen bij onverklaarbaar onverdachte overlijden. Dit gebeurt alleen na toestemming.