UrgentiegeneeskundeSpoedgevallen

Een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staan dag en nacht voor u klaar. We beschikken over alle nodige faciliteiten voor de opvang en behandeling van dringende medische problemen. De dienst beschikt tevens over een MUG (Mobiele Urgentiegroep) en een ziekenwagen die permanent actief zijn binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (dienst 112).

WAT NEEMT U MEE?

  • Uw identiteitskaart
  • Verwijsbrief van uw huisarts of specialist (indien van toepassing)
  • Verzekerings- of schooldocumenten
  • Medicatielijst en thuismedicatie

VERLOOP VAN UW SPOEDOPNAME:

  • U meldt zich aan op de spoedgevallendienst
  • U wordt door de triageverpleegkundige onthaald, beoordeeld en georiënteerd binnen de spoedgevallendienst
  • U krijgt een eerste diagnosestelling en de therapie wordt gestart
  • U wordt indien nodig opgenomen op een verpleegafdeling of ontslagen uit het ziekenhuis

U bent vrij in de keuze van uw zorgverlener en u kan uw keuze op elk moment wijzigen. Op de spoedgevallendienst of tijdens een wachtdienst van verschillende medische disciplines kan die vrije keuze niet gegarandeerd worden. Meer informatie vindt u hier. 

Hoofdverpleegkundige

Vanvossel Vincent

Adjunct hoofdverpleegkundige

Demetter Mathieu