Ergotherapie

Ergotherapie streeft ernaar om het functioneren van mensen van alle leeftijdsfasen in verschillende situaties te verbeteren (vb. leef- en werkomgeving). Op verschillende verpleegafdelingen staan ergotherapeuten paraat om de levenskwaliteit van de patiënt met ontwikkelingsstoornissen, psychische problemen en/of lichamelijke problemen te verbeteren.

Ergotherapeuten werken steeds met het oog op probleemoplossend handelen en functionele zelfstandigheid.

Folders

Ergotherapie revalidatie

Categorie
Download