Longrevalidatie

Vaak vertonen patiënten met aandoeningen van de longen en luchtwegen (vb. astma, chronische bronchitis, emfyseem) klachten van kortademigheid. Dit zorgt ervoor dat patiënten minder gaan bewegen en minder activiteiten uitvoeren die inspanning vergen. Hierdoor zullen de spieren meer en meer verzwakken en zal de conditie erop achteruit gaan, wat een negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit.

Het doel van longrevalidatie is om door middel van oefeningen de conditie en het uithoudingsvermogen van de patiënt te verbeteren, zodoende een betere longcapaciteit te verkrijgen. Ook het psychologisch aspect mag niet worden vergeten: door het oefenen in groep zullen de gevoelens van angst en onzekerheid worden verminderd.