Prenatale echografie

Echografisch onderzoek van de foetus gebeurt tijdens de verschillende stadia van de zwangerschap. Tijdens deze echo’s worden verschillende zaken gecontroleerd. Hieronder een schematisch overzicht:

Zwangerschapsduur 12 weken (tussen 11 en 14 weken)Zwangerschapsduur 18-22 weken (tussen 20 en 24 weken)Zwangerschapsduur 32 weken (tussen 30 en 32 weken)
Groei en ontwikkeling het kindUitgebreid onderzoek van alle lichaamsdelen van de baby

 

*Omdat baby’s niet altijd even goed gepositioneerd zijn om alle organen goed te bekijken, kan het gebeuren dat u gevraagd wordt om een extra afspraak in te plannen om het onderzoek te vervolledigen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Controle van de groei, de ligging en de hoeveelheid vruchtwater van de baby
Meten van de nekplooi en andere echografische markers: screening naar eventuele afwijkingen zoals het syndroom van Down. Bij een normale echografie kan aanvullend een NIPT-test aangeboden worden.Opsporen van ernstige afwijkingen

 

*Bij het vermoeden van een afwijking zal u doorgestuurd worden.

Opsporen van afwijkingen

Het overgrote deel van de kinderen die hier geboren worden, zijn volstrekt gezond. Zijn er erfelijke ziekten of aangeboren afwijkingen in uw eigen dichte familie? Laat dit dan zo snel mogelijk en bij voorkeur al vóór u zwanger wil worden, weten aan uw arts. Dan kunnen we onderzoeken of bepaalde maatregelen in uw zwangerschap nuttig kunnen zijn. Weet wel dat er geen enkel onderzoek bestaat dat u de garantie geeft op een gezond kind, ook al is de medische wetenschap vergevorderd in het opsporen van afwijkingen.

Volgende onderzoeken worden uitgevoerd om mogelijke afwijkingen op te sporen:

  • Nekplooimeting: dit is een ophoping van vocht onder de huid ter hoogte van de halswervels. Foetussen met chromosoomafwijkingen (zoals Downsyndroom) of met andere ernstige afwijkingen vertonen vaker een toegenomen nekplooi. Een normale nekplooi sluit een chromosoomafwijking niet uit, maar maakt het risico opmerkelijk kleiner. Na 14 weken zwangerschap verdwijnt deze nekplooi meestal. In het bloed van de moeder kunnen twee (of drie) biochemische bestanddelen worden bepaald, die dan in geval van een eerste trimester screening worden gecombineerd met de resultaten van de echografie om een risicoberekening te maken. Op basis van het berekend risico wordt geadviseerd tot aanvullend onderzoek (vruchtwaterpunctie of vlokkentest).
  • De NIPT-test is een niet-invasieve screeningstest die wordt uitgevoerd op een bloedstaal van de zwangere vrouw vanaf de 12de zwangerschapsweek (na de 12-weken echo).

Aandoeningen en behandelingen

Geslachtschromosomale aandoeningen bij de foetus

Bij de aanvraag van de NIPT moet je enkele keuzes maken. De derde keuze die je zal moeten maken op…

Volledige info

Trisomie 21, 18 en 13 bij de foetus

Op deze drie syndromen (trisomie 21 (syndroom van Down), 18 en 13) wordt altijd gescreend indien je voor de NIPT kiest tijdens…

Volledige info

Vruchtwaterpunctie

Bij een vruchtwaterpunctie wordt ongeveer 20 ml vruchtwater weggenomen. Dit kan vanaf de 15de zwangerschapsweek. In het vruchtwater zijn afgeschilferde…

Volledige info

NIPT

De NIPT is een niet-invasieve screeningstest die wordt uitgevoerd op een bloedstaal van de zwangere vrouw vanaf de 12de zwangerschapsweek…

Volledige info

Folders