Uw zwangerschap

Uw zwangerschap melden aan uw werkgever

Bepaalde ongezonde werkzaamheden zijn verboden voor zwangere werkneemsters of voor werkneemsters die borstvoeding geven. Bij wet verboden werkzaamheden en werkomstandigheden:

 • blootstelling aan lawaai,
 • blootstelling aan hoge temperaturen,
 • blootstelling aan scheikundige stoffen,
 • mechanische trillingen,
 • gevaar voor besmetting,
 • dragen van zware lasten gedurende de laatste drie maanden van uw zwangerschap

Als één van bovenstaande zaken voor u van toepassing is, neemt u best contact op met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt vast of een bepaalde arbeid gevaarlijk is. Is dat zo, dan moet de werkgever, de werkneemster een ander werk in de onderneming geven. Is ander werk binnen de onderneming onmogelijk, dan heeft ze recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ten laste van het ziekenfonds (profylactisch verlof). Hiervoor heeft het ziekenfonds een bewijs van arbeidsongeschiktheid nodig van de bedrijfsarts en een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat het onmogelijk is om de werkneemster ander werk te geven binnen de onderneming.

De wet beschermt de werkneemster tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever op de hoogte is van de zwangerschap tot een maand na het postnataal verlof. Als de werkgever een werkneemster tijdens deze periode ontslaat zonder grondige reden, moet hij een vergoeding betalen: forfaitair loon gelijk aan het brutoloon van zes maanden. De werkgever inlichten over een zwangerschap is verplicht uiterlijk acht weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

Groeipakket

Het groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind. Het groeipakket omvat de gezinsbijslagen (vroeger de kinderbijslag of het kindergeld) en o.a. ook het startbedrag (vroeger de geboortepremie of het kraamgeld). Meer info en een groeipakket aanvragen kan via de website www.groeipakket.be

Erkenning

Zijn u en uw partner niet gehuwd? Dan kunt u uw kind laten erkennen vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte of enige tijd na de geboorte. Om uw baby als erfgenaam van uw partner te laten registreren, gaat u samen naar het gemeentehuis om een authentieke akte op te maken.

Wat brengt u mee naar het gemeentehuis?

 • Beide identiteitskaarten
 • Een bewijs van zwangerschap dat uw arts voor u heeft opgemaakt
 • Eventueel een kopie van beide geboorteaktes

U kunt voor de erkenning naar het gemeentehuis van uw woonplaats gaan of naar dat van de gemeente waar u zult bevallen (of al bent bevallen). Als u uw kind niet laat erkennen in de gemeente van geboorte, moet u een afschrift van de erkenningsakte meenemen bij de geboorteaangifte van uw kindje. Als uw partner uw kindje heeft erkend tijdens de zwangerschap, dan hebt u al een erkenningsakte ontvangen. In dat geval kan uw partner de geboorteaangifte alleen doen. Is uw kindje nog niet erkend, dan moet u zelf bij de geboorteaangifte aanwezig zijn. De procedure verschilt per gemeente. Vraag meer informatie bij de dienst burgerlijke stand.

Uitgebreide informatie over onder meer startbedrag, erkenning, moederschapsrust vindt u in de folder van Kind en Gezin ‘Sociaal aspect van zwangerschap en geboorte’.

Vaccinaties: een vroege bescherming voor uw baby

Bent u zwanger, laat u dan vaccineren tegen kinkhoest en griep. Die vaccinaties beschermen niet alleen uzelf, maar ook uw baby, zelfs al voor de geboorte. De griep- en kinkhoestvaccinatie kunnen veilig toegediend worden tijdens de zwangerschap. Deze vaccinaties beschermen uw baby bovendien ook tijdens de eerste maanden na de geboorte. Sommige andere vaccins – zoals tegen mazelen, bof en rubella – worden niet tijdens, maar wel voor of na de zwangerschap toegediend.

Voeding tijdens uw zwangershap

Het hebben van een gezonde levensstijl met een gebalanceerde en gevarieerde voeding, voldoende fysieke activiteit en niet roken tijdens de zwangerschap is belangrijk voor zowel uw baby als uzelf. Ook aandacht voor enkele voedingsstoffen en voedselveiligheid is aangewezen. Om te voldoen aan de aanbevolen inname van bepaalde voedingsstoffen, raden wij bepaalde voedingssupplementen aan tijdens de zwangerschap. Een gezonde levensstijl zal ook helpen om een normale gewichtstoename tijdens uw zwangerschap te verkrijgen en de kans op zwangerschapskwalen te verminderen.

Goed eten wil niet zeggen dat u voor twee moet eten, maar wel dat u twee keer zo goed moet eten. Met andere woorden: de kwaliteit van de voeding is van groter belang dan de kwantiteit.

Opsporen van afwijkingen

Het overgrote deel van de kinderen die geboren worden, zijn volstrekt gezond. Zijn er erfelijke ziekten of aangeboren afwijkingen in uw eigen dichte familie? Laat dit dan zo snel mogelijk en bij voorkeur al vóór u zwanger wil worden, weten aan uw arts. Dan kunnen we onderzoeken of bepaalde maatregelen in uw zwangerschap nuttig kunnen zijn. Weet wel dat er geen enkel onderzoek bestaat dat u de garantie geeft op een gezond kind, ook al is de medische wetenschap vergevorderd in het opsporen van afwijkingen.

Bij een normale echografie (inclusief normale nekplooimeting) kan u kiezen voor aanvullend bloedonderzoek, nl. de NIPT-test of niet-invasieve prenatale test. Voor meer info over de NIPT-test verwijzen wij u graag door naar de informatie op de website van UZ Leuven.

Moederschapsrust

Moederschapsrust is het wettelijke verlof waar u recht op heeft rond de bevallingsdatum. De moederschapsrust duurt 15 weken en is opgesplitst in 2 periodes:

 • de periode voor de bevalling;
 • de periode na de bevalling.

De moederschapsrust in de periode voor de bevalling duurt minimum 1 en maximum 6 weken. De aanstaande mama moet verplicht 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum thuisblijven. Zij kan ook langer thuisblijven voor de bevalling als zij dat wil. Zij mag maximum 6 weken moederschapsrust opnemen voor de bevalling. De weken moederschapsrust die ze voor de bevalling nog niet heeft opgenomen, kan ze opnemen na de bevalling. De moederschapsrust in de periode na de bevalling duurt 9 weken. Bij die periode van 9 weken kunnen eventueel de niet opgenomen weken moederschapsrust van de periode voor de bevalling worden toegevoegd. Zo kan de totale moederschapsrust na de bevalling maximum 14 weken zijn.