CardiologieHart- en vaatziekten

Cardiologie is het medisch specialisme die zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten aan het hart. Vier hartspecialisten vormen de staf cardiologie. Naast de algemene klinische cardiologie heeft elk van de cardiologen zijn eigen subspecialisatie of interesse. Voor gehospitaliseerde patiënten en spoedgevallen is wisselend één van de cardiologen verantwoordelijk. Er wordt op regelmatige basis overlegd en bepaalde beslissingen worden genomen in teamverband. Alle cardiologen hebben raadpleging in het az Glorieux. De meeste technische onderzoeken gaan door in het ziekenhuis van Ronse. Daarnaast is er ook een poliklinische activiteit in het Medisch Centrum te Opbrakel. Bepaalde onderzoeken en behandelingen (hartkatheterisatie en elektrofysiologie) gaan door in het OLV Aalst, maar worden in de meeste gevallen uitgevoerd door één van de cardiologen van ons team. De cardiologen van het az Glorieux te Ronse hebben immers een nauw samenwerkingsverband met de dienst cardiologie in het OLV Aalst.

Voor meer informatie over de verschillende soorten onderzoeken en behandelingen kan u terecht op www.inwendigeziekten.be.

 

Folders

Formulierenbundel coronarografie

Categorie
Download

Patiëntenbrochure pacemaker

Categorie
Download

Wat doen bij Angor

Categorie
Download

TEE-Transoesofagaal onderzoek

Categorie
Download

Mibi

Categorie
Download

Cardiale revalidatie

Categorie
Download

CT coronairen

Categorie
Download

Patiëntenbrochure coronarografie

Categorie
Download

Patiëntenbrochure diagnostisch elektrofysiologisch onderzoek (EFO) en/of ablatie

Categorie
Download