Palliatief supportteam

Het palliatief supportteam is een team ter ondersteuning van de patiënt, de familie en de zorgverleners om te helpen een zo groot mogelijke levenskwaliteit na te streven. Onze doelstelling is dat er gestreefd kan worden naar een zo groot mogelijk comfort bij de patiënt en diens familie. Het voorkomen en het verlichten van pijn en andere hinderlijke ziektetekens staan hierbij eveneens op de voorgrond. Tevens zijn emotionele ondersteuning, warme nabijheid en zorg voor de familie en vrienden even belangrijk.

Ons team wilt zorgen voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte die in de verschillende hospitalisatieafdelingen zijn opgenomen buiten de palliatieve eenheid. De behandelende arts of de hoofdverpleegkundige kan, al dan niet op het aangeven van de patiënt of diens familie, het team inschakelen. Samen met de patiënt en zijn naasten wordt gezocht naar de best mogelijke ondersteuning voor iedere patiënt in zijn specifieke situatie.

Het Palliatief Supportteam werkt nauw samen met het behandelend team, zowel binnen het ziekenhuis (vb. de sociale dienst, pastorale dienst,…) als buiten het ziekenhuis, denk maar aan palliatieve thuiszorg.

Enkele voorbeelden waarvoor u het palliatief supportteam kan inschakelen:

– Pijn- en symptoomcontrole
– Emotionele ondersteuning
– Vroegtijdige zorgplanning (en alle vragen hieromtrent)
– Rouwbegeleiding

Folders

Palliatieve support team

Categorie
Download