HematologieBloedziekten

Binnen de hematologie wordt de diagnose van bloedziekte gesteld en wordt zoals bij de patiënten met solide tumoren, de behandeling uitgestippeld na een multidisciplinair overleg (MOC). Ook hier wordt de patiënt dan na de behandeling verder strikt opgevolgd volgens gevalideerde schemata.

De meeste behandelingen, zowel binnen de oncologie als binnen de hematologie gebeuren ambulant (hospitalisatie meestal niet nodig) via de dagkliniek. Daar staat een equipe van gespecialiseerde zorgverleners ter beschikking van de patiënt (verpleegkundige, psychologen, diëtisten, oncocoach).