Medische oncologie

De medische oncologie doet onderzoek naar diagnose en behandeling van tumoren. De behandelingen worden steeds op maat van de patiënt bepaald en dit na multidisciplinair overleg, de zogenaamde MOC. Naast diagnose en behandeling wordt er ook een strikte opvolging van de patiënten voorzien volgens de gevalideerde internationale richtlijnen.

De meeste behandelingen, zowel binnen de oncologie als binnen de hematologie gebeuren ambulant (hospitalisatie meestal niet nodig) via de dagkliniek. Daar staat een equipe van gespecialiseerde zorgverleners ter beschikking van de patiënt (verpleegkundige, psychologen, diëtisten, oncocoach).

Voor meer informatie over de verschillende soorten onderzoeken en behandelingen kan u terecht op www.inwendigeziekten.be.

Folders

Oncologie

Categorie
Download

Intraveneus Poortsysteem

Categorie
Download

Voeding na kankerpreventie

Categorie
Download

Voeding tijdens kanker

Categorie
Download

Voeding na kanker

Categorie
Download

Psychologische begeleiding

Categorie
Download