Slaaplabo

Om te onderzoeken welke problemen zich voordoen tijdens de slaap van een patiënt en wat de oorzaak is van de klachten, kan een uitgebreid slaaponderzoek worden gedaan. Dit onderzoek heet een polysomnografie.

De polysomnografie wordt uitgevoerd als er sprake kan zijn van gecompliceerde ademhalingsstoornis (obstructief of centraal slaapapneesyndroom) of andere slaapproblemen zoals periodic limb movement disorder, slaapwandelen en hypersomnie. Deze slaapregistratie maakt het mogelijk om diverse lichaamsfuncties tijdens de slaap te meten en daarnaast de hoeveelheid en kwaliteit van de slaap te beoordelen. De resultaten worden door een slaapspecialist geanalyseerd. Op basis hiervan kan een diagnose worden gesteld of wordt aanvullend onderzoek gedaan.

Folders

Slaapcentrum

Categorie
Download