Wiegendood

De dienst pediatrie beschikt over een erkende eenheid voor diagnose van wiegendood. Zo nodig kan er een slaaponderzoek (polysomnografie) gebeuren. Een van de ouders kan uiteraard bij het kind blijven slapen.

Mogelijke redenen voor een slaaponderzoek kunnen zijn:
• Prematuriteit
• Dysmaturiteit
• Extreme bleekheid tijdens slaap
• Overmatig zweten en snurken

De onkosten van het onderzoek worden deels terugbetaald door het RIZIV. De onkosten van de monitor zijn niet terugbetaalbaar. Voor aanvragen voor een polysomnografisch onderzoek kan u terecht bij een geneesheer-pediater verbonden aan het ziekenhuis.

Folders

Adviezen om wiegendood te voorkomen

Categorie
Download