Klinische biologieLaboratorium

Het laboratorium ondersteunt de zorgverlening binnen het az Glorieux door laboratoriumtesten uit te voeren die noodzakelijk zijn om een diagnose te stellen of een ziekte op te volgen. Deze testen worden uitgevoerd op aanvraag van geneesheren specialisten en huisartsen.

Een patiëntvriendelijke aanpak, kwaliteit en nauwkeurigheid staan centraal in ons laboratorium. De activiteiten van het laboratorium zijn wel omschreven in het Kwaliteitshandboek dat aan de erkenningsnormen van de overheid (Sciensano en RIZIV) voldoet. Het laboratorium is erkend door Sciensano onder het nummer 45605. De bevoegdheidscode toegekend door het RIZIV is 8 45605 41 998.

Het voltallig team telt een 20-tal medewerkers die voor een continue dienstverlening instaan (24h/24h, 7dagen/7dagen). De prikploeg verzorgt de bloedafnames. Het team wordt geleid door een bekwame hoofdlaborante en de kwaliteitsmedewerker staat in voor de optimalisatie van een kwaliteitsvolle werking. Drie klinisch biologen waarborgen de kwaliteit van de uitgevoerde testen en staan ter beschikking voor diagnostisch advies. De domeinen waarin het laboratorium actief is zijn: hematologie inclusief beenmergonderzoek en celtypering, chemie, hormonologie, beperkte toxicologie, therapeutische monitoring, microbiologie, infectieuze en niet-infectieuze serologie, coagulatie en hemostase, immunohematologie inclusief ondersteuning van de bloedbankfunctie van het ziekenhuis. Voor specifieke onderzoeken wordt beroep gedaan op gespecialiseerde centra volgens de procedure van onderaanneming.

Er wordt dagelijks ook een ophaalronde in Ronse verzorgd om stalen op te halen voor externe artsen door het laboratorium.

Contactgegevens secretariaat

Telefoon secretariaat: +32 55 23 37 10

Fax: +32 55 23 37 45

Team