Hypertensie

Hypertensie of hoge bloeddruk kan zowel de oorzaak, als het gevolg zijn van een nierziekte. Daarnaast zijn er nog een brede waaier van andere aandoening waarbij hypertensie optreedt. Bij de nefroloog kunt u terecht voor de uitwerking naar een onderliggende oorzaak voor hypertensie, en voor de behandeling ervan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere disciplines, met name de cardiologie en endocrinologie.