Thuishemodialyse

Als het bloed onvoldoende gezuiverd wordt, kan de taak van de nieren kunstmatig worden overgenomen door hemodialyse. Dialyse betekent letterlijk: het scheiden van stoffen. Tijdens de hemodialyse wordt uw bloed door een machine buiten het lichaam gezuiverd. Via een naald of een katheter wordt het bloed uit het lichaam door een kunstnier gestuurd. Het toestel zorgt ervoor dat het bloed door een filter wordt gepompt.

In de kunstnier worden de nuttige stoffen in het bloed van de afvalstoffen en het overtollig vocht gescheiden. Het bloed stroomt door dunne buisjes. De wanden van deze buisjes bestaan uit een fijn vlies dat gedeeltelijk doorlaatbaar is. Aan de ene kant van het vlies bevindt zich een propere vloeistof (dialysaat), aan de andere kant het te zuiveren bloed.

Indien u voor thuishemodialyse kiest krijgt u eerst een intensieve opleiding gedurende 2 à 4 weken door onze thuisdialyseverpleegkundigen in az Glorieux. Bij de opstart en de eerste 4 weken is er een regelmatige controle door de thuisdialyseverpleegkundigen bij u thuis. Daarna komt u om de zes weken op controle op onze dialyse-afdeling in az Glorieux.

Bij het opstarten wordt er altijd gestart met 6 maal per week dialyse (overdag) of om de andere nacht (nachtdialyse). In functie van de bloedresultaten wordt dit na 6 weken geherevalueerd.