Multiple scleroseMS

Het az Glorieux beschikt over expertise inzake multiple sclerose.

Multiple sclerose, in de volksmond bekend als MS, is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In eerste instantie leidt de ziekte tot een verminderde zenuwgeleiding waardoor signalen vanuit het ruggenmerg en de hersenen niet goed meer doorgegeven worden.

Een duidelijke oorzaak van de aandoening werd tot op heden niet gevonden. Verschillende factoren die op elkaar inwerken zoals omgevings- en erfelijke factoren, alsook een aantal toevalligheden spelen hierin een rol. Multiple sclerose begint gemiddeld rond de leeftijd van 30 jaar, en is daarmee de meest voorkomende chronische ziekte van het zenuwstelsel bij jong volwassenen.

 

Folders

Multiple Sclerose

Categorie
Download