Nucleaire geneeskundeIsotopen

Op de dienst nucleaire geneeskunde kan een afbeelding worden gemaakt van de werking en functie van verschillende organen in het lichaam. Hier ligt dan ook het grote verschil met de meeste andere medische beeldvormingstechnieken (zoals RX, CT, echo, NMR), welke meestal eerder de fijne anatomische details bestuderen. Een foto op de dienst Nucleaire Geneeskunde noemt men een scan of scintigrafie. Terwijl bij andere bovengenoemde technieken de straling, afkomstig van de camera, dikwijls doorheen de patiënt wordt gestuurd, straalt bij ons het bestudeerde orgaan van de patiënt en detecteert de camera deze straling. Deze camera heeft een open architectuur waardoor men zeker geen angst moet hebben voor claustrofobie.

In het geval van zwangerschap en borstvoeding dient dit wel door de patiënt te worden gemeld, aangezien op dat moment straling best kan vermeden worden of extra maatregelen dienen genomen te worden.

Voor diagnostische onderzoeken gaat het om kleine hoeveelheden radioactieve producten of “tracers” om verschillende processen in het lichaam in beeld te brengen. Het gaat hierbij om zeer kleine en onschadelijke dosissen radioactiviteit, die enerzijds snel vervallen en anderzijds ook snel via natuurlijke weg worden uitgescheiden (meestal urine).
Voor de therapieën worden meestal hogere dosissen gebruikt, afhankelijk van het te bereiken resultaat.

De verschillende soorten onderzoeken en behandelingen kan u terugvinden onderaan de pagina onder de rubriek folders.

Contactgegevens secretariaat

Telefoon secretariaat: +32 55 23 30 83

Openingsuren

weekdagen 8u30 - 16u30

Folders

Bijschildklierscintigrafie

Categorie
Download

Botscintigrafie

Categorie
Download

Gastro-oesofagale refluxscan

Categorie
Download

Jodium 131 therapie voor goedaardige schildklier

Categorie
Download

Lymfescintigrafie

Categorie
Download

Maagledigingsscintigrafie

Categorie
Download

Octreotidescintigrafie

Categorie
Download

PET CT-scan van de hersenen met FET

Categorie
Download

Renografie

Categorie
Download

Schildklierscintigrafie

Categorie
Download

Sentinel node scintigrafie borst

Categorie
Download

Therapie met Y-90 colloid voor gewrichtsontstekingen

Categorie
Download

Ventilatie perfusiescintigrafie

Categorie
Download