03/01/2020

Even voorstellen… Dr. Sonneville Barbara

Op 1 januari 2020 treed ik officieel toe tot de associatie inwendige ziekten als geriater.

In 2013 behaalde ik aan de universiteit van Gent het diploma arts. Tijdens mijn stagejaren werd al snel duidelijk dat ik de uitdaging van inwendige geneeskunde wou aangaan. Na een aantal aangename ervaringen op de dienst geriatrie besloot ik dat de brede en holistische aanpak, de herhaalde diagnostische uitdaging en de brede waaier aan pathologie mijn toekomst waren.

Dé geriatrische patiënt bestaat niet, telkens weer staan we voor een specifieke diagnostische, thera- peutische, sociale of andere uitdaging, en dat maakt onze job zo ongelooflijk boeiend. Samen met mijn collega Dr. Kympers wil ik de dienst geriatrie binnen het az glorieux dan ook verder uitbouwen om te komen tot een uitgebreid en volwaardig geriatrisch zorgprogamma.

Binnen de discipline geriatrie heb ik een bijzondere interesse in infectie- ziekten, hierover volgde ik een specifiek post-graduaat in Grenoble. Daarnaast werk ik graag aan co- management binnen de geriatrie. De verouderende bevolking maakt een globale geriatrische aanpak binnen het hele ziekenhuis steeds meer nood- zakelijk.

 

Reeds als student kwam ik in contact met az Glorieux, eerst als vakantiejob zorgkundige, later als assistent, nadien op de dienst spoedgevallen. Het ziekenhuis voelt dan ook als vertrouwd en een definitieve keuze voor az Glorieux lijkt dan ook een logische stap!

Ik kijk dan ook heel erg uit naar een verdere aangename samenwerking!

Dr. Sonneville Barbara