16/03/2020

Afspraken, raadplegingen en vrije consultaties #CORONA

Onze artsen zijn druk bezig om alle afspraken grondig te bekijken en te oordelen of het medisch noodzakelijk is dat deze doorgaan. Indien u niet wordt gecontacteerd én geen symptomen (hoesten, niezen, ademhalingsmoeilijkheden,…) vertoont mag u er van uit gaan dat uw geplande afspraak doorgaat. Indien uw afspraak wordt geannuleerd zal het secretariaat persoonlijk met u contact opnemen. Gelieve zelf het ziekenhuis hiervoor niet te contacteren.

Een vrije consultatie is niet meer mogelijk en dit om overdracht in een overvolle wachtzaal te vermijden. Voor belangrijke medische vragen kan u contact opnemen met uw behandeld arts.

Wij vragen u om eerst contact met uw huisarts op te nemen en niet naar spoed te komen.