13/03/2020

COVID-19 virus informatie en richtlijnen

Het az Glorieux volgt de situatie op in Europa omtrent de uitbraak van het COVID-19 virus en neemt alle noodzakelijke maatregelen om patiënten en zorgverleners te beschermen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen worden dagelijks opgevolgd en bijgestuurd door het intern coördinatiecomité.


Richtlijnen voor patiënten en bezoekers

 • Wanneer u last hebt van symptomen van  een luchtweginfectie (koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden) neemt u in de eerste plaats telefonisch contact op met de huisarts.
  • De huisarts beslist of doorverwijzing naar spoed nodig is.
  • Wanneer u wordt doorverwezen naar spoed, kom dan niet via de hoofdingang, maar meldt u aan via Kammeland.
 • Om voldoende capaciteit te voorzien voor de opvang van de COVID-19 patiënten zullen in overleg met de behandelende arts bepaalde niet dringende hospitalisaties worden uitgesteld.
 • Nieuwe bezoekregeling 14/03: alle bezoeken zijn verboden met uitzondering van:
  • Vrijwilligers en stagiairs: een registratiesysteem moet worden voorzien
  • Eén of beide ouders (of gelijkgesteld) van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie, materniteit of neonatologie liggen
  • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn
  • Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door max 1 (vertrouwens)persoon
 • De polikliniek Opbrakel is gesloten. Voor verdere vragen kan u terecht op het centraal nummer 055/23 30 11.
 • Patiënten en bezoekers kunnen niet langer gebruik maken van de bezoekerscafetaria.


Andere maatregelen

 • Alle opleidingen en evenementen zoals symposia worden geannuleerd
 • Alle dienstvergaderingen worden geschrapt, tenzij noodzakelijk voor de continuïteit van zorg


Huisartsen

Word je als huisarts geconfronteerd met een patiënt met een vermoeden van het coronavirus COVID-19, volg dan de richtlijnen van de overheid.

Klik hier om de richtlijnen na te lezen.


Adviezen ter preventie

 • Was regelmatig je handen met water en zeep
 • Ontsmet je handen voor én na elke patiëntencontact
 • Vermijd het om iemand de hand te schudden bij het begroeten
 • Kom niet te dicht bij een andere persoon en bewaar afstand (minstens 1 meter)
 • Hoest of nies in een zakdoek of in je elleboog
 • Blijf thuis als u ziek bent

Nuttig filmpje: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/26/tips-corona/


Meer informatie en nuttige links