11/03/2020

In de verdere strijd tegen het coronavirus ligt onze eerste focus op het beschermen van de patiënten die de grootste risico’s lopen.

In de verdere strijd tegen het coronavirus ligt onze eerste focus op het beschermen van de patiënten die de grootste risico’s lopen. Vooral ouderen en oncologische patiënten vallen onder deze groep. Daarom neemt az Glorieux volgens de richtlijnen van de overheden extra maatregelen. Wij vragen uitdrukkelijk om niet naar het ziekenhuis op bezoek te komen als u zelf ziek bent of ziekteverschijnselen vertoont. Daarnaast zal het bezoek op de afdelingen geriatrie en de afdeling waar oncologische patiënten verblijven beperkt worden tot de meest noodzakelijke bezoeken. Het bezoek aan de patiënten op deze afdelingen zal enkel worden toegestaan na een kort gesprek met de hoofdverpleegkundige om het risico op besmetting na te gaan en de toegang al dan niet verlenen.

Wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze regels houdt en begrip kan opbrengen voor deze uitzonderlijke situatie.