22/10/2020

Inzamelen en ophalen vers linnen en spullen voor COVID-19 patiënten

Het afgeven en ophalen van spullen voor COVID-19 patiënten verloopt via het onthaal en kan elke weekdag tussen 6u30 en 20u00.  Tijdens het weekend tussen 7u30 en 20u00.

Afgeven vers linnen en spullen

Enkel het hoogstnoodzakelijke materiaal (vb. ondergoed, tablet, GSM-oplader,..) mag worden binnen gebracht. Dit wordt in een gesloten – bij voorkeur stoffen – tas aan het onthaal afgegeven met vermelding dat dit voor een COVID-positieve patiënt is. Het ziekenhuispersoneel mag binnen gebracht materiaal weigeren als dit niet noodzakelijk wordt beschouwd.

Ophalen vuil linnen en spullen

Spreek voor een exact tijdstip af met de verpleegkundige van de verpleegeenheid. Zij zorgen dat de was op dat moment klaar ligt. Meldt u aan bij de onthaalmedewerker. Zij bezorgen u het vuil linnen.

Wasinstructies vuil linnen

Volg deze wasinstructies voor het vuil linnen:

  • Bewaar de te wassen spullen gedurende 3 dagen in de tas waarin u de spullen ontvangen hebt
  • Kies voor een wasbeurt op 60°C.
  • Was je handen goed na het sorteren van de vuile was en het beladen van de wasmachine.