01/04/2020

Raadpleging gynaecologie – COVID-19

Indien u niet gecontacteerd werd (telefonisch/e-mail) gaan alle geplande raadplegingen/onderzoeken door, inbegrepen de raadpleging bij de vroedvrouw. Het spreekt voor zich dat als u zich ziek (koorts, hoesten, kortademig) voelt, u zich conform de algemene richtlijnen omtrent covid-19 tot uw huisarts wendt en u zelf uw raadpleging annuleert.Tot nader order wordt gevraagd alleen op raadpleging te komen. Begeleidende tolk, begeleiding minderjarigen/mentaal andersvaliden zijn uiteraard wel toegelaten.

Blijf NIET zitten met een mogelijks dringend gynaecologisch probleem. Er is een permanentie voorzien, contacteer hiervoor secretariaat gynaecologie 055/23 35 95 voor een urgente raadpleging.