22/10/2020

Richtlijnen consultaties, dagopnames en spoedgevallen vanaf 26 oktober

Het ziekenhuis heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om veilige zorg te garanderen en rekent erop dat elke patiënt onderstaande afspraken respecteert. Er wordt afgeraden om een begeleider mee te nemen tenzij strikt noodzakelijk (bv. om fysieke, emotionele, cognitieve redenen of omwille van een taalbarrière). In andere gevallen vragen wij u om alleen te komen om de nodige afstand en veiligheidsregels te kunnen respecteren.

Komt er een begeleider mee? Dan gelden volgende richtlijnen:

  • Dagziekenhuis: de begeleider kan de patiënt begeleiden tot aan de verpleegpost van het dagziekenhuis. Na de behandeling mag de begeleider de patiënt weer ophalen.
  • Consultaties: zwangere vrouwen en patiënten mogen worden vergezeld van één begeleider.
  • Spoedgevallen: geen begeleider toegestaan, tenzij strikt noodzakelijk. De begeleider kan de patiënt begeleiden tot aan de triagepost.

Uitzondering voor minderjarigen: zowel voor een consultatie, dag- of spoedopname kunnen kinderen bijgestaan worden door beide ouders of één familielid.

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op het secretariaat van uw arts indien u zich niet lekker voelt, of indien u in quarantaine vertoeft.