18/02/2020

Even voorstellen… Maruschka Stefens

Op 17 februari start ik binnen vzw Werken Glorieux als ombudspersoon. Graag stel ik mezelf even voor.

Ik ben getrouwd met mijn man Ben en we hebben samen twee zonen, Maxime (5 jaar) en Louis (17 maanden). Ik ben afkomstig van Baarle, een deelgemeente van Gent, maar in 2014 verhuisden mijn man en ik naar Kluisbergen. In onze vrije tijd kan je ons vaak vinden in de bossen van de Vlaamse Ardennen, in onze tuin en bij ze familie en vrienden.

In 2009 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de UGent. Nadien studeerde ik seksuologie aan de KUL en volgde gelijktijdig 2 jaar de postgraduaat in Freudiaans en Lacaniaans Perspectief aan het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie te Gent. Hierna begon ik te werken in het MFC ten Dries te Landegem en combineerde dit met een eigen privépraktijk gelegen in Baarle- Drongen. Bovendien behaalde ik mijn permanente vorming forensische gedrags- wetenschappen aan de UGent.

Na de geboorte van mijn oudste zoon Maxime, ging ik aan de slag als psychologe en seksuologe bij ICAS NV Belgium. Dit is een internationaal bedrijf dat psychologische en juridische instaat voor ondersteuning aan bedrijven en hun werknemers. Hier stond ik in voor zowel individuele, relationele, gezins- als groepstherapieën. Ook het geven van opleidingen rond uiteenlopende thema’s (kritische incidenten, stress en burnout, omgaan met verlies, grensoverschrijdend gedrag, etc.) hoorde hierbij. Ik werkte er heel vaak in crisisomstandigheden, zoals arbeidsongevallen, suïcide, overvallen en dergelijke meer.

Verder volgde ik ondertussen ook een korte opleiding tot levenscoach en een opleiding in de mantelzorg. Na de geboorte van onze jongste zoon Louis, begon ik te werken bij Wellways, een bedrijf dat zich inzet voor het welzijn van bedrijven en hun werknemers. Op dit moment ben ik bezig met de vierjarige postgraduaat relatie, gezins- en systeemtherapie aan het IPRR in Mechelen.

Na deze boeiende professionele weg, waarbij ik heb ondervonden waar mijn vaardigheden en interesses liggen, kijk ik met veel plezier uit naar mijn nieuwe functie binnen het az Glorieux als ombuds. Vanuit een neutrale, onafhankelijke en meerzijdig partijdige positie mensen kunnen helpen en verbinden, is wat me alle dagen drijft in mijn professionele leven. Het omgaan met verschillende, soms moeilijk verenigbare standpunten en gevoelens, is voor mij een belangrijk levenswerk. Sleutelbegrippen in mijn persoonlijke en professionele houding zijn: respect, vertrouwen, veiligheid en diplomatie.

Ik kijk ernaar uit om deel te mogen uitmaken van een dynamische equipe en jullie allen te mogen leren kennen!

 

Mevr. Maruschka Stefens