Rechten en plichten

Wederzijds vertrouwen en een transparante communicatie tussen patiënt en zorgverlener is van cruciaal belang voor het leveren van optimale zorg. Deze wederzijdse verwachtingen tussen patiënt en zorgverlener zijn in België in 2002 wettelijk vastgelegd als rechten van de patiënt.

Wat zijn uw rechten als patiënt? 

Wat zijn uw plichten als patiënt? 

  • U geeft de juiste informatie over uw identiteit
  • U verleent uw medewerking
  • U betaalt voor uw behandeling
  • U behandelt materialen met zorg
  • U leeft de huisregels na
  • U respecteert de zorgverleners
  • Filmen en fotograferen
  • Meewerken aan de zorg

Uw rechten en plichten kan u terugvinden in volgende brochure: rechten en plichten van de patiënt. Bent u van oordeel dat uw rechten als patiënt onvoldoende geëerbiedigd werden of heeft u vragen? Dan kan u contact opnemen met de ombudsdienst. Hier kan u terecht voor het inwinnen van informatie en advies, maar ook voor een bemiddeling in situaties waarin een geschil met een zorgverlener niet in onderling overleg kan opgelost worden.

Klik hier voor meer informatie over de ombudsdienst.

Rechten en plichten van de patiënt

Categorie
Download