Rechten en plichten

Wederzijds vertrouwen en een transparante communicatie tussen patiënt en zorgverlener is van cruciaal belang voor het leveren van optimale zorg. Deze wederzijdse verwachtingen tussen patiënt en zorgverlener zijn in België in 2002 wettelijk vastgelegd als rechten van de patiënt.

Uw rechten en plichten kan u terugvinden in volgende brochure: rechten en plichten van de patiënt
Bent u van oordeel dat uw rechten als patiënt onvoldoende geëerbiedigd werden of heeft u vragen? Dan kan u contact opnemen met de ombudsdienst. Hier kan u terecht voor het inwinnen van informatie en advies, maar ook voor een bemiddeling in situaties waarin een geschil met een zorgverlener niet in onderling overleg kan opgelost worden.

Klik hier voor meer informatie over de ombudsdienst.