Fotograferen, filmen en geluidsopnames

Teneinde het recht op privacy te respecteren en de zorgverlening niet in het gedrang te brengen, dienen patiënten en bezoekers het beleid rond het maken van foto’s, films en opnames van het az Glorieux te respecteren. Als ziekenhuis hechten wij bij het maken van foto’s, film en geluidsopnames belang aan het criterium van wederzijdse toestemming teneinde een goede vertrouwensrelatie te kunnen uitbouwen en behouden met patiënten en diens omgeving. Heimelijke opnames brengen de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverstrekkers ernstig in het gedrang. Als iemand weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of  filmopnamen van die persoon maken. Ook van kinderen van anderen mag u geen foto- of filmopnamen maken zonder toestemming van de ouders.

Fotograferen en filmen van medische handelingen door az Glorieux medewerkers

Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die men wil fotograferen of filmen. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privégebruik van de beelden en exclusief sociale media. Zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, schendt u het recht op privacy en het recht op afbeelding.

Fotograferen en filmen van az Glorieux medewerkers

Als men een az Glorieux medewerker wil fotograferen of filmen, moet de patiënt of de bezoeker altijd toestemming vragen aan de betrokken medewerker. Ook wanneer hij/zij op de achtergrond mee in beeld komt. Mondelinge toestemming van de az Glorieux medewerker volstaat.

Foto’s en films van zichzelf

Patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als een az Glorieux medewerker op de foto voorkomt, moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker.

Foto’s en films van andere patiënten en bezoekers

In principe is het binnen ons ziekenhuis verboden patiënten of bezoekers te fotograferen of te filmen. Neemt u tijdens het fotograferen of filmen andere patiënten of bezoekers mee in beeld? Dan dient u dan ook eerst hun toestemming te vragen. Ook al staan ze ‘maar’ op de achtergrond.

Foto’s en films van patiënten door het az Glorieux of pers

In geval het ziekenhuis zelf of persmedewerkers beeldmateriaal van patiënten of bezoekers wensen te maken, wordt steeds uitdrukkelijk de toestemming van de betrokken patiënt of bezoeker gevraagd.

Gesprekken tussen patiënten en zorgverleners van het az Glorieux

Wanneer u als patiënt een gesprek wil opnemen, vragen wij u om dit vooraf met de arts te bespreken. Patiënten onthouden vaak slechts een beperkte hoeveelheid (medisch-technische) informatie dat door de arts aan hen is meegedeeld tijdens een consultatie. Om deze informatie nadien nog eens te kunnen herbeluisteren, wensen sommige patiënten het gesprek op te nemen met de smartphone. Dit kan het zorgverleningsproces ondersteunen, kan helpen om de medische informatie beter te verwerken, en kan u ondersteunen om een juiste beslissing te nemen in uw ziekteproces. Indien u zelf niet deelneemt aan het gesprek, is opname niet toegelaten. Let wel, dit gesprek is enkel voor privégebruik.

Voor social media gelden volgende richtlijnen

  • U mag uiteraard via social media uw mening over het az Glorieux delen. U mag echter niet zomaar foto’s, filmpjes of geluidsopnamen die u in het az Glorieux heeft gemaakt op social media zetten. Hiervoor moet u altijd toestemming vragen aan de persoon die in beeld is of waarvan u de geluidsopname heeft gemaakt.
  • Ga er respectvol mee om wanneer iemand verzoekt om een foto, filmpje of geluidsopname te verwijderen.
  • Vertrouwen, toestemming, respect en veiligheid blijven sleutelbegrippen
  • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van het az Glorieux kan schaden.