Geriatrisch dagziekenhuis

Het geriatrisch dagziekenhuis heeft als doel de oudere patiënt met specifieke ouderdomsgebonden problemen,  zoals gangstoornissen  en  valproblemen,  geheugenproblemen, algemene verzwakking, vermagering, … te evalueren aan de hand van enkele voorafgeplande en gerichte onderzoeken (bv. bloedafname, radiografische evaluatie, endoscopische onderzoeken).  Op die manier kan een medisch probleem op een vlotte manier uitgewerkt worden zonder dat frequente verplaatsingen en afspraken noodzakelijk zijn.

Verder gebeuren er ook  behandelingen (bv. wondzorg, wisselen van sonden, bloedtransfusie, intraveneuse behandeling (bv. ijzer, osteoporosebehandeling),….

Voor dit alles is een multidisciplinair team ter beschikking (verpleegkundigen, een ergotherapeut, een kinesist, logopedist, psychologe, diëtiste en sociale dienst) die de nodige evaluatie tijdens de dagopname zullen doen.

Een (her)evaluatie gebeurt meestal na een voorafgaande opname, na doorverwijzing door de huisarts of na doorverwijzing door een specialist.

Adjunct hoofdverpleegkundige

Deraedt Conny

Specialismen

Geriatrie

De dienst geriatrie is de afdeling binnen het ziekenhuis die specifiek instaat voor de multidisciplinaire ouderenzorg. Het specialisatie geriatrie verzorgt…

Volledige info