Psychiatrisch dagcentrum

Het psychiatrisch dagziekenhuis is bedoeld voor de psychotherapeutische behandeling van meerderjarige personen met een gestabiliseerde angst- of stemmingsproblematiek.

Bij de aanvang van de therapie worden samen met de patiënt individuele doelstellingen opgesteld, dewelke regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden. Na 6 weken wordt een evaluatie gepland waarbij de verdere nood tot behandeling wordt bepaald.

Telefoon secretariaat: +32 55 23 66 56

Team

Vander Trappen Dorien

Specialismen

Psychiatrie

Voor de diagnose en behandeling van psychiatrische pathologieën, zoals een acute aanpassingsstoornis, een stemmingsstoornis (zoals depressie), een afhankelijkheidsproblematiek (alcohol, medicatie…

Volledige info

Psychologie

Onze psychologen richten zich op het stellen van een diagnose, begeleiding en therapie van patiënten. Zij werken nauw samen met…

Volledige info