Niet-intensieve neonatologie

Op de dienst neonatologie worden pasgeborenen met verschillende aandoeningen zoals prematuriteit, infecties, enz. opgevangen en verzorgd. Deze dienst verstrekt bijzondere zorg aan de pasgeborene. Ouderparticipatie is hier zeer belangrijk, ouder-kind contact staat centraal.

Er wordt nauw samengewerkt met de neonatologen van het UZ Gent en het UZ Brussel

Hoofdverpleegkundige

Yousfi Nadia

Contactgegevens

Telefoon secretariaat: +32 55 23 34 05

Locatie: 4de verdieping

Bezoekuren

2075 ouders worden 24/24 toegelaten

Specialismen

Kindergeneeskunde

De dienst kindergeneeskunde biedt hoogkwalitatieve 2° lijns zorg aan kinderen tot de leeftijd van 15 jaar. De behandeling wordt in…

Volledige info