Palliatieve zorgen

Op de afdeling palliatieve zorgen wordt multidisciplinair (artsen, verpleegkundigen, huishoudpersoneel, vrijwilligers, psychologen, sociaal werkers) samengewerkt om het leven van zwaar zieke mensen, waar geen zekerheid op genezing is, zo deugddoend en zo waardig mogelijk te maken.

De afdeling is zo huislijk mogelijk gemaakt en is georganiseerd om privacy en rust van de patiënt en zijn familie zoveel mogelijk te garanderen.

Hoofdverpleegkundige

Gizzarelli Sophie

Contactgegevens

Telefoon secretariaat: +32 55 23 31 05

Locatie: 1ste verdieping

Bezoekuren

Dagelijks 24/24

Folders

Palliatieve eenheid

Categorie
Download