Privacyverklaring

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens van patiënten

Het az Glorieux hecht veel belang aan de veiligheid en de privacy van patiënten, medewerkers, bezoekers, familieleden,… De inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving ondersteunt deze visie en zorgt dat privacy een belangrijk facet en aandachtspunt blijft.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018, beter gekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving. Deze wetgeving heeft tot doel de persoonsgegevens van elke burger beter te beschermen en beheren.

In overeenstemming met de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens is binnen het az Glorieux een privacyreglement opgesteld. Dit reglement beschrijft hoe we de gegevens gebruiken en welke rechten je als patiënt hebt inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

Vragen?

DPO

dpo@werken-glorieux.be

tel: +32 55 23 63 33

 

Privacy regelement (PDF downloaden)