Nierinsufficientie

Als de nieren niet goed werken spreken we van nierfalen of nierinsufficientie. Dit wil zeggen dat de filterzakjes en/of de filterbuisjes ziek zijn en daardoor de filter niet meer voldoende werkt. Hierbij maken de nieren meestal nog wel urine, maar slagen ze er niet meer in om het bloed goed genoeg te zuiveren. Sommige afvalstoffen worden niet genoeg uitgeplast: vb. zout. Doordat het zout langer in het lichaam blijft, stapelt het lichaam langzaam vocht op. (zout slorpt water op… denk maar aan de keukentip zout strooien op een wijnvlek). Andere stoffen worden te veel uitgeplast: vb. eiwit.

De hormonen worden minder goed of net te veel door de nieren aangemaakt.

Meestal zal uw huisarts u doorverwijzen omdat bloedtesten aantonen dat het bloed minder gezuiverd wordt of omdat uw urine van minder goede kwaliteit is. Vaak heeft u daarbij zelf niet het gevoel dat uw nieren minder goed werken. Als de nieren onvoldoende werken doet dit vaak geen pijn en wil dit niet noodzakelijk zeggen dat de nieren geen urine meer maken. In de eerste plaats zal de nierspecialist samen met u zoeken naar de oorzaak van verminderde nierfunctie. Dit gebeurt door bloed- en urineonderzoeken, echo of scan van de nieren en soms ook door een nierbiopsie.

Aan de hand van de diagnose wordt er een behandelingsplan opgesteld. Hierbij proberen we de nog niet beschadigde filters te herstellen en verdere overbelasting tegen te gaan. Daarnaast helpen we de taken van de nieren waar nodig over te nemen. In de eerste plaats is dit door tips voor aanpassen van levensstijl (bewegen, stoppen met roken, niersparend dieet, gewichtscontrole, mijden van ontstekingsremmers, …) en specifieke medicijnen.

Als te veel filters te sterk beschadigd zijn, zijn levensstijlaanpassingen en medicijnen niet meer voldoende om het lichaam voldoende te reinigen en wordt het opstarten van een niervervangende behandeling voorgesteld: hemodialyse, peritoneaal dialyse of transplantatie.

Bij de nefrologische consultatie zal de arts u vragen om uw medische voorgeschiedenis, uitslagen van bloedonderzoeken en eventuele uitslagen van andere onderzoeken of een verwijsbrief van de huisarts, mee te brengen. Ook de lijst van de huidige medicatie die u inneemt is handig om mee te brengen.

Naast een afspraak bij de arts kan ook een afspraak gemaakt worden bij ons gespecialiseerde team rond pre-dialyse begeleiding, pre-transplantbegeleiding, de nierdiëtiste, de sociaal assistent.

Eenmaal u een belangrijke daling van de nierfunctie heeft kan het zijn dat u in aanmerking komt voor volledige terugbetaling van uw consultaties door het ziekenfonds, via het zorgtraject nierinsufficiëntie. U heeft daarmee ook recht op terugbetaling van een gevalideerde bloeddrukmeter, gespecialiseerd dieetadvies en vereenvoudiging van terugbetaling van enkele medicaties en vaccinaties. Aarzel niet om uw arts hierover te bevragen.

Folders

Nierbiopsie

Categorie
Download

Predialyseprogramma

Categorie
Download

Medicatiewijzer voor predialysepatiënten

Categorie
Download